Home
Praktijk
Apotheek
Spoedgevallen

Spreekuur

Huisbezoek
Waarneming
Assistentie / Praktijkondersteuning
Medewerkers
Praktijkfolder
Inschrijfformulier
Gezondheidsinformatie
Contact / Route
Verbetermelding
e-mail
Vakantie & waarneming
Privacy
 

Apotheekhoudend
huisartspraktijk Mheer

Burg. Beckersweg 81
6261 NZ Mheer
Telefoon: 043 4571267

Fax: 043 4572548

E-mail: huisartspraktijkmheer@ezorg.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welkom op de website van
apotheekhoudend huisartspraktijk H.E.M. Debets, Mheer.

Hier vindt u alle actuele informatie betreffende de praktijk, apotheek en verder gezondheidsadviezen.

Belangrijke informatie:

Om buiten onze openingstijden (en wanneer u bijvoorbeeld medicijnen in het ziekenhuis haalt) een goede medicatiecontrole te kunnen waarborgen, zijn wij (net als alle andere huisartsen en apotheken) aangesloten op het LSP (Landelijk SchakelPunt).
Het LSP is een speciaal beveiligd systeem om uw privacy te waarborgen. Via het LSP kunnen alleen uw belangrijkste actuele medicatie gegevens door andere apotheken en uw medisch (huisarts-) dossier door waarnemende huisartsen worden geraadpleegd.

Alleen met uw toestemming mogen wij deze gegevens via het LSP delen met andere apotheken en waarnemende huisartsen!
Wij verzoeken u om ons hiervoor uw toestemming mondeling, via het e-mail adres huisartspraktijkmheer@ezorg.nl of via een invulstrookje in de praktijk door te geven.