Home
Praktijk
Apotheek
Spoedgevallen

Spreekuur

Huisbezoek
Waarneming
Assistentie / Praktijkondersteuning
Medewerkers
Praktijkfolder
Inschrijfformulier
Gezondheidsinformatie
Contact / Route
Verbetermelding
e-mail
Vakantie & waarneming
Privacy
 

Apotheekhoudend
huisartspraktijk Mheer

Burg. Beckersweg 81
6261 NZ Mheer
Telefoon: 043 4571267

Fax: 043 4572548

E-mail: huisartspraktijkmheer@ezorg.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur (alleen volgens afspraak) vindt plaats in de ochtend en begint om 08.00u.
U kunt voor een afspraak op dezelfde dag, de praktijk bellen voor 10.00 uur.
Voor afspraken op andere dagen kunt u de gehele dag de praktijk bellen.

Voor kort overleg, advies en uitslagen van onderzoeken kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 16.00-16.30 uur.

Mocht er ná het spreekuur een probleem ontstaan, dan is het aan te bevelen niet te wachten tot het telefonisch spreekuur, maar eerder contact op te nemen.
In principe is er 's middags geen regulier spreekuur!

Belt u de assistente tijdig wanneer een gemaakte afspraak niet kan doorgaan.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd?

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Visites

Wanneer u niet in staat bent om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Indien het mogelijk is ontvangen wij u bij voorkeur in de praktijk omdat hier de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter zijn.