Huisartspraktijk Mheer

Burg. Beckersweg 81
6261 NZ Mheer
tel: 043 4571267

e-mail: huisartspraktijkmheer@ezorg.nl

Onze praktijk ligt tussen de kerkdorpen Banholt en Mheer

Bespreek uw onvrede of verbetersuggesties met uw huisarts

Wij stellen het op prijs wanneer u, indien u ontevreden bent over ons of onze werkwijze in de praktijk en of apotheek, dit eerst met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede kunnen wij samen naar een oplossing toewerken. U kunt ook eventuele verbetersuggesties melden via het formulier ‘Verbetermelding’ hieronder.

Vindt u het lastig om met ons te bespreken of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen te bemiddelen, hij/zij kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.


Onze praktijk is aangesloten bij de Klachtenregeling Huisartsen Zuid-Nederland. Meer informatie kunt u vinden op: www.skge.nl.

Verbetermelding

Dank voor uw melding, wij gaan ermee aan de slag!

Huisartspraktijk Mheer
Burg. Beckersweg 81
6261 NZ  Mheer

CONTACT
Email: huisartspraktijkmheer@ezorg.nl
tel: 043 4571267